Vítejte na stránkách Základní umělecké školy Milevsko.

Základní umělecká škola Milevsko je samostatným právním subjektem, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj.

Ve škole s více než sedmdesátiletou tradicí se vyučuje ve dvou hlavních oborech: hudebním (přípravná hudební výchova, hra na hudební nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv, komorní hra, hra v souboru, hudební nauka) a výtvarném. Výuku může navštěvovat až 500 žáků. Při škole působí Milevský dětský sbor, swingový orchestr SILVER BAND, dechový soubor LEGO a komorní flétnový soubor.

Hlavní budova se nachází v areálu II. ZŠ, vstup brankou z ulice Libušina.

Pavilon výtvarného oboru najdete v ulici B. Němcové, vstup brankou do areálu MŠ Klubíčko (k pavilonu VO půjdete přímo rovně).

 


*** ZUŠ INFORMUJE ***

17.02.2017 17:00

Výsledky školních kol soutěží žáků ZUŠ 2017

—————

06.02.2017 11:45

Jarní prázdniny

—————

02.05.2016 18:25

Výsledky našich žáků v soutěžích žáků ZUŠ 2016

—————

25.06.2015 10:19

Nabídka zaměstnání pro učitele

—————