Hudební obor

Vyučované hudební nástroje

Vyučujeme akordeon, basovou kytaru, bicí nástroje, elektronické klávesy, housle, klavír, kytaru, příčnou flétnu, saxofon, sborový zpěv, sólový zpěv, zobcovou flétnu a žesťové dechové nástroje (trubku, tenor, baryton, trombón (pozoun), tubu, lesní roh).

 

Dechový orchestr LEGO

Orchestr byl založen v r. 1995 a v jeho repertoáru jsou dechové skladby převážně od českých autorů. Účastní se vystoupení po celé ČR, ale již několikrát účinkoval také v zahraničí (Francie, Švýcarsko). Uskupení je vedeno panem učitelem Václavem Adamem.

    

 

Silver Band

Swingový orchestr Základní umělecké školy SILVER BAND vznikl v prosinci 2001 a za dobu svého působení se již mnohokrát představil milevské veřejnosti. Soubor založil pan učitel Mgr. Zdeněk Smola. Nyní je péče o orchestr rozdělena mezi dva vyučující ZUŠ. Žesťovou sekci vede trumpetista pan učitel Václav Adam. Paní učitelka Gabriela Molová vede sekci dřevěných dechových nástrojů, v její péči je i klavíristka a sama hraje v orchestru na saxofon.

Mnohým posluchačům se mladí hudebníci představují pravidelně jak na koncertech ZUŠ, tak i při společenských akcích: Evropský den hudby v Domě kultury, vyhlášení Sportovce roku milevského regionu, účast na oslavách Evropského dne hudby v partnerském městě Guichenu ve Francii.

Repertoár orchestru je široký, tvoří ho zejména swingové skladby. Kromě přejatých má v repertoáru i skladbu vlastní, jejímž autorem je bývalý kapelník a zakladatel SILVER BANDU Mgr. Zdeněk Smola. Ten je také autorem aranží hraného repertoáru.

V roce 2006 SILVER BAND nahrál pro členy a přátele CD.

 

Milevský dětský sbor

Sbor vznikl zásluhou sbormistryně paní učitelky Mgr. Anděly Maršálkové již v roce 1972, od roku 1979 pracuje při Základní umělecké škole Milevsko a Domu kultury Milevsko. Od září 2012 se novou sbormistryní stala paní učitelka Gabriela Molová.

V současné době má sbor kolem 45 členů od 11 do 18 let.

Repertoár je tvořen jak lidovými písněmi z celého světa, tak skladbami starých mistrů. Nelze opomenout i současnou moderní sborovou tvorbu.

Dětský sbor pořádá pravidelné vánoční koncerty v kostele Svatého Bartoloměje v Milevsku a výměnné koncerty se sbory z ČR i ze zahraničí: Dánsko (1999), Francie (1994, 1998), Portugalsko (1995, 2000), Švýcarsko (1996) a Velká Británie (1997). Také se úspěšně zúčastňuje mezinárodních festivalů a soutěží.

Sbor vydal tři CD: “Ten vánoční čas”, “Výběr z repertoáru”a spolu s Milevským smíšeným sborem CD “Vánoční harmonie”. Natáčel v rozhlase i v televizi, dlouho spolupracuje s Píseckým komorním orchestrem.

 

 

 

Komorní  flétnový soubor

Soubor založila v září roku 1995 paní učitelka Hana Řežábková. Jeho složení je proměnlivé. Přestože převažují zobcové flétny, v souboru se uplatnilo např. violoncello, housle, klavír, kytara, příčná flétna a zpěv. Náplní souboru bylo nejčastěji vytvoření programu pro vánoční a velikonoční vystoupení, ale v repertoáru je i renesanční, barokní a klasická hudba, nebo také lidové písně. Nyní soubor vede pan učitel Václav Adam.

Soubor se zúčastnil několika Bambiriád v Praze, Evropských svátků hudby, vánočních trhů v Českých Budějovicích a podobně.

Pravidelně spolupracoval např. s Milevským muzeem, kde po mnoho let vystupoval o vánocích, velikonocích, při vernisážích, šermířských večerech, významných výročích a oslavách. Vystupuje rovněž na dalších kulturních akcích v Milevsku a okolí.