Informace k organizaci kolektivní výuky v ZUŠ Milevsko od 18. 5. do 30. 6. 2020

14.05.2020 15:49

Vážení rodiče a žáci,

Od 11. 5. 2020 probíhá v hlavní budově ZUŠ Milevsko, Libušina 1217 individuální výuka (všechny hudební nástroje a sólový zpěv) a skupinová výuka (komorní hra) hudebního oboru dle běžného rozvrhu vyučovacích hodin.

Na základě Vaší poptávky dále otevíráme od 18. 5. 2020 také kolektivní výuku v hudebním i výtvarném oboru v omezeném rozsahu.

Pokud se Vás níže uvedená kolektivní výuka týká, její organizaci věnujte pozornost, bude probíhat takto:

 

Hudební obor

 • Až do 30. 6. 2020 odpadá bez náhrady výuka v předmětu Hra v souboru, tzn. nekonají se zkoušky dechového souboru LEGO a Komorního flétnového souboru (oba p. uč. Adam), swingového orchestru SILVER BAND (p. uč. Chlumecký) a souboru PRVOCI (p. uč. Kašpar).

 

 • Předměty Přípravná hudební výchova a Hudební nauka (p. uč. Kašparová) nebudou v budově školy vyučovány až do 30. 6. 2020. Distanční výuka kontinuálně probíhá.
 • Sborový zpěv – malý sbor (úterý 14.30 – 16.00 hod. – p. uč. Koutníková) nebude v budově školy vyučován až do 30. 6. 2020. Distanční výuka kontinuálně probíhá.

 

 • Přípravný sborový zpěv (p. uč. Ondrušková Nedvědová) bude od 18. 5. 2020 probíhat podle běžného rozvrhu (úterý 13.15 – 14.00 hod.)
 • Sborový zpěv – Milevský dětský sbor (pondělí 15.30 – 17.00 hod. – p. uč. Molová) bude od 18. 5. 2020 probíhat, ovšem NIKOLIV v DOMĚ KULTURY, ale V KONCERTNÍM SÁLE ZUŠ. Dělené zkoušky (úterý a středa 16.00 – 16.45 hod. – p. uč. Koutníková) se nekonají až do 30. 6. 2020.

 

Výtvarný obor

 • Výuka výtvarného oboru v pavilonu VO, ul. B. Němcové 1380, bude otevřena od 18. 5. 2020 v omezeném rozsahu. Vyučovat bude pouze p. uč. Lešňovská ty žáky, kteří projevili zájem o prezenční výuku v budově školy. Distanční výuka pro ostatní žáky kontinuálně probíhá. 
 • Rozpis skupin, kdy výuka probíhá, je následující:
           
Pondělí  13.00 – 15.15 hod.  
Úterý   13.00 – 15.15 hod.  
Středa  13.00 – 15.15 hod.  
Čtvrtek 13.00 – 15.15 hod. 15.20 – 17.35 hod.
Pátek  13.00 – 15.15 hod. 15.20 – 17.35 hod.

        

Některé nutné přesuny žáků do jiného dne nebo jiné skupiny ve stejném dni byly dohodnuty individuálně s učiteli VO. Seznam žáků v jednotlivých skupinách bude zaslán rodičům žáků VO e-mailem.

 

Znovu připomínáme:

 • Vstup do budovy školy mají povolen pouze žáci ZUŠ, vstup jiných osob je zakázán.
 • Všichni žáci budou ve škole mít zakrytá ústa a nos (nosit roušku), kterou nebudou snímat. U dechových nástrojů sejmou roušku jen na pokyn učitele.
 • Při prvním vstupu do školy od 11. května 2020 předkládá žák čestné prohlášení, podepsané zákonným zástupcem.    
  Formulář prohlášení je ZDE nebo v příloze e-mailu s informacemi pro zákonné zástupce.
 • Žádáme o akceptování skutečností uvedených v prohlášení a zvážení, zda bude do školy docházet žák z rizikové skupiny. Toto prohlášení neopomeňte, bude vyžadováno před první vyučovací hodinou.
 • Každý žák odevzdává čestné prohlášení pouze jednou, tzn. pokud ho již odevzdal např. na individuální výuce nástroje, v kolektivní výuce již neodevzdává.
 • Namnožené formuláře budou k dispozici také ve vstupní hale hlavní budovy ZUŠ, odkud je žák případně předá ven k podpisu. V pavilonu výtvarného oboru budou formuláře k dispozici v předsíni.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

                                                                                                                              Ředitelství ZUŠ

 

—————

Zpět