INFORMACE OD 10. 9. 2020

09.09.2020 21:10

INFORMACE

K PROVOZU ŠKOLY OD 10. 9. 2020

 

 

Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory, šála, šátek, atd.) je povinná pro všechny žáky i zaměstnance školy ve všech vnitřních společných prostorách budov.

Škola upozorňuje zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění NEMOHOU DO BUDOVY VSTOUPIT!!!

Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy NENÍ DOVOLEN.

Žák po příchodu do budovy si důkladně umyje ruce a po vstupu do učebny provede vyučující dezinfekci rukou.

V případě, že budou u žáka patrné příznaky infekčního onemocnění již při příchodu do školy a bude s ním zákonný zástupce, nebude žák do budovy vpuštěn. V případě, kdy nebude zákonný zástupce přítomen, dojde k umístění žáka do samostatné místnosti a zákonný zástupce bude informován na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které nejsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do budovy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

 

                                                                                                                              Ředitelství ZUŠ Milevsko

 

—————

Zpět