Úvodní schůzka rodičů nově přijatých žáků hudebního oboru

19.06.2019 12:09

Úvodní schůzka rodičů nově přijatých žáků (od září 2019) do přípravného ročníku a 1. ročníku hudebního oboru se koná ve čtvrtek 5. 9. 2019 od 16.00 hodin v koncertním sále ZUŠ. Prosíme o účast jednoho z rodičů.

Výuka přípravné hudební výchovy (kolektivní výuka pro přípravný ročník - p. uč. Mgr. Kašparová) začíná až po této schůzce. Zápis do jednotlivých skupin hudební nauky (kolektivní výuka pro 1. - 5. ročník - p. uč. Mgr. Kašparová) probíhá od 2. září dle rozvrhu zveřejněného na podstránce Dokumenty. 

Výuka hudebního nástroje nebo sólového zpěvu (individuální výuka) začíná po domluvě rozvrhu hodin u přiděleného učitele. Učitelé s celotýdenním rozvrhem hodin jsou k dispozici k domluvě rozvrhu od 2. září. 

                                                                            Děkujeme

—————

Zpět