Jiří Chlumecký

zobcová flétna, basová kytara a swingový orchestr

Telefon: 383 809 483