Jan Gröger, dipl. um.

vyučuje žesťové dechové nástroje, zobcovou flétnu a bicí nástroje

Telefon: 383 809 487