Stanislav Drozd, dipl. um.

žesťové dechové nástroje, zobcová flétna

Telefon: 383 808 491