Vítejte na stránkách Základní umělecké školy Milevsko.

Základní umělecká škola Milevsko je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj.

Ve škole s více než sedmdesátiletou tradicí se vyučuje ve dvou hlavních oborech: hudebním (přípravná hudební výchova, hra na hudební nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv, komorní hra, hra v souboru, hudební nauka) a výtvarném. Výuku může navštěvovat až 500 žáků. Při škole působí Milevský dětský sbor, swingový orchestr SILVER BAND, dechový soubor LEGO a komorní flétnový soubor.

Hlavní budova se nachází v areálu II. ZŠ, vstup brankou z ulice Libušina.

Pavilon výtvarného oboru najdete v ulici B. Němcové, vstup brankou do areálu MŠ Klubíčko (k pavilonu VO půjdete přímo rovně).

 


*** ZUŠ INFORMUJE ***

16.02.2018 11:14

Školní kolo soutěže žáků ZUŠ

—————

06.02.2018 11:27

Pozvánka na koncert

—————

10.01.2018 17:19

Nabídka zaměstnání pro učitele

—————

08.01.2018 11:24

Předpis školného na II. pololetí škol. roku 2017/2018

—————

23.03.2017 12:00

Výsledky našich žáků v soutěžích žáků ZUŠ 2017

—————