Vítejte na stránkách Základní umělecké školy Milevsko.

Základní umělecká škola Milevsko je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj.

Ve škole s více než sedmdesátiletou tradicí se vyučuje ve dvou hlavních oborech: hudebním (přípravná hudební výchova, hra na hudební nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv, komorní hra, hra v souboru, hudební nauka) a výtvarném. Výuku může navštěvovat až 500 žáků. Při škole působí Milevský dětský sbor, swingový orchestr SILVER BAND, dechový soubor LEGO a komorní flétnový soubor.

Hlavní budova se nachází v areálu II. ZŠ, vstup brankou z ulice Libušina.

Pavilon výtvarného oboru najdete v ulici B. Němcové, vstup brankou do areálu MŠ Klubíčko (k pavilonu VO půjdete přímo rovně).

 


*** ZUŠ INFORMUJE ***

17.04.2019 16:31

Pozvánka na absolventské koncerty

—————

11.04.2019 17:35

Pozvánka na koncert pěveckých sborů

—————

11.04.2019 13:34

Pozvánka na výstavu výtvarného oboru

—————

27.03.2019 16:00

Výsledky soutěží žáků ZUŠ 2019

—————

21.05.2018 11:35

Výsledky soutěží žáků ZUŠ 2018

—————

11.05.2018 10:52

Výsledky našich žáků v krajské soutěžní přehlídce Zlivská kytara 2018

—————

11.05.2018 10:42

Vynikající úspěch trumpetisty Martina Picha

—————

10.05.2018 17:19

Nabídka zaměstnání pro učitele

—————