Vítejte na stránkách Základní umělecké školy Milevsko.

Základní umělecká škola Milevsko je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj.

Ve škole s více než sedmdesátiletou tradicí se vyučuje ve dvou hlavních oborech: hudebním (přípravná hudební výchova, hra na hudební nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv, komorní hra, hra v souboru, hudební nauka) a výtvarném. Výuku může navštěvovat až 500 žáků. Při škole působí Milevský dětský sbor, swingový orchestr SILVER BAND, dechový soubor LEGO a komorní flétnový soubor.

Hlavní budova se nachází v areálu II. ZŠ, vstup brankou z ulice Libušina.

Pavilon výtvarného oboru najdete v ulici B. Němcové, vstup brankou do areálu MŠ Klubíčko (k pavilonu VO půjdete přímo rovně).

 


*** ZUŠ INFORMUJE ***

18.03.2020 14:52

Informace k distanční výuce

—————

13.03.2020 08:40

Mimořádná opatření ke koronaviru - uzavření školy

—————

04.03.2020 17:30

Výsledky školních kol soutěže žáků ZUŠ 2020

—————

15.10.2019 11:44

Ocenění žákyň výtvarného oboru v mezinárodních soutěžích

—————

07.10.2019 16:50

Nabídka zaměstnání pro učitele

—————

29.04.2019 11:50

Výsledky soutěží žáků ZUŠ 2019 - výborné umístění žesťového tria

—————