MDS v Chorvatsku

26/05/2024
Hudební obor

Na konci května 2024 se Milevský dětský sbor zúčastnil festivalu pěveckých sborů Cantate Croatia v chorvatské Pule. Se svým programem se představil na dvou koncertech, v kulturním centru v Pule a v divadle ve městě Rovinj. Prezentoval se především českou lidovou tvorbou. Velkou poctou pro členky sboru bylo, když si mohly zazpívat sakrální píseň Cum decore v katedrále Sv. Eufemie na samém vrcholu města Rovinj. Poděkování patří sbormistryni G. Molové a korepetitorce M. Farové, které tuto cestu se sborem podnikly.

foto